Guido VANHEUSDEN

04/10/1943 tot 15/09/2020

Reacties

Innige Deelneming

Guido, we missen je om wie je was: in goede jongen, voetballer, priester.
Je bent IEMAND geweest, het ervaren waard, en nu dus het herinneren.
Salu.

Onze christelijke deelneming.
Veel sterkte
Albert & Monique
Wiemesmeer

Innige deelneming
Fam. Houben - Trips
Eisden dorp

Mijn christelijke deelneming bij dit zware verlies, veel sterkte aan iedereen.

Innige deelneming. We hebben alleen maar dankbare en goede herinneringen aan Guido. Laat hem nu maar voor eeuwig gelukkig zijn.

Ons oprecht medeleven aan de familie van Guido!
Wij koesteren warme herinneringen aan hem vanuit zijn periode als kapelaan in Runkst , St Hubertus!
Hij heeft op ons, toen jongeren en nu zestigers, een blijvende indruk gemaakt!
Veel sterkte aan de nabestaanden

Marc en Diana

Innige deelneming aan de familie Vanheusden bij het overlijden van uw lieve broer, schoonbroer en heeroom, Guido. Hij heeft heel zijn leven ten dienste gesteld van anderen, van mensen die het soms wat moeilijker hadden, hij stond steeds aan hun zijde. Dankbaar dat veel mensen ook aan zijn zijde stonden, zeker en vooral tijdens zijn laatste maanden. Ik bewaar een warm gevoel aan het lange gesprek dat ik enkele weken geleden nog met hem mocht hebben. We zullen hem blijven herinneren als een humoristische, levenslustige, optimistische en vastberaden man, steeds met een kwinkslag en recht door zee in het leven.

Onze diepste deelneming aan de familie Vanheusden. Guido kwam bij ons om mijn zieke vader de communie te geven en wat te praten. Mijn vader en wijzelf hebben altijd naar zijn bezoekjes uitgekeken. Ze zeiden ook altijd dat ze elkaar zouden weerzien. Wij zijn eeuwig dankbaar dat wij Guido hebben mogen leren kennen. Herman en Georgette

Onze innige deelneming. Blij dat we Guido

Onze innige deelneming. Blij dat we Guido als proost van de Chiro in Runkst en als toptalent bij Runkst VV hebben mogen kennen. De mooie herinneringen zullen altijd blijven. Lut en Johan

We koesteren alle toffe herinneringen!
Innige deelneming.

Als het donker is, worden de sterren zichtbaar... Heel veel sterkte aan gans de familie in deze moeilijke dagen.

Innige deelnemlng

Christelijke deelneming aan de familie die een fijne en unieke priester zal missen.

Pastoor Benny Janssen
Koersel

uit de periode van de vijf jaar dat we samen pastoor waren in de federatie Eisden-dorp,Leut,Vucht,Meeswijk zijn er twee sterke herinneringen: de restauratie van de parochiezaal Maasvallei en de Willibrordfeesten, waaruit de pelgrimages naar Echternach groeiden. Waar Guido zijn schouders onder zette, werd wel degelijk iets gerealiseerd.

Afscheid nemen is met dankbare handen vasthouden
alles wat herinnering waard is.

Onze oprechte christelijke deelneming bij het overlijden
van uw dierbaar familielid.

Innige deelneming aan gans de familie.als onze kapelaan van runkst
hebben we veel tijd samen doorgebracht in de jeugdbeweging.
We houden ons vast aan deze fijne herinneringen.

Veel sterkte
Dankbaar dat ik hem heb leren kennen op de pelgrimstochten.

Veel sterkte toegewenst voor de familie van E.H. Guido.
Dank u E.H. Guido voor de vele mooie gesprekken en troostende
woorden in het volgbusje tijdens de pelgrimstocht in Frankrijk.
Nadat ik het stappen had moeten staken omwille van een insectenbeet.
Momenten om nooit te vergeten... Rust zacht u hebt uw taak met
veel toewijding volbracht.
om nooit te vergeten.

Onze Oprechte Deelneming.
Veel sterkte.

Veel sterkte aan de familie van E.H. Guido
Toffe herinneringen aan Guido als kapelaan van Runkst T-dansant's in Sint Hubertuszaal Chiro-proost van de Chiro-jongens ... en nog zoveel meer. Hem dan terug zien tijdens een wandeling in de parochie waar hij Pastoor was. De mooie herinneringen blijven voor eeuwig Dankjewel voor alles

Mijn oprechte blijken van innige deelneming bij het heengaan van uw broer, familielid.Ik zou zeker naar de dienst gekomen zijn maar ik vertoef tot 25 09 in het buitenland.
Sterkte voor u allen,
Groeten, Paul-Henri.

Lieve Guido, Je heengaan doet ons pijn! Je was een man van woord en daad! Je was priester en wist in heel je doen en laten het woord Gods te verkondigen! Dankbaar voor alles wat je hier in de parochie Sint-Willibrordus gerealiseerd hebt. Dankbaar voor je inzet en drijfkracht! We zullen je nooit vergeten! We dragen je mee in ons hart gedurende de rest van ons leven! Je was een echte "parochie-herder"! Bezorgd om zijn schapen, inzonder de zwaksten! rust zacht Guido! R.I.P.!

Innige deelneming en veel sterkte aan de familie bij het heengaan van onze buurman .Priester Guido Vanheusden
Spelver--Meers

innige deelneming aan alle priesters van het bisdom van Hasselt alsook aan heel zijn familie

voor mij was Guido een man man met de gliùmlach behulpzaam en een heel gelogvige mens en een goede vriend bij al zijn priesterscollega's wij zijn verenigd met hem in gebed

Pater Dries GHESQUIERE Dominicaan

Innige deelneming en veel sterkte aan gans de familie.

Onze innige deelneming bij het heengaan van priester Guido. We zullen hem blijven herinneren als een blije man vol van humor en de gewone mensen heel nabij.

Ons oprecht medeleven.

We bieden onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van priester Guido.

Oprechte deelneming aan de familie bij het heengaan van vriend Guido

Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van Guido. Wij koesteren de mooiste herinneringen aan de KSA-kampen samen.
Veel sterkte
Ludo

Innige deelneming ,sterkte aan de familie,heb Guido gekend als kapelaan in runkst,fijne en zachte mens

Meer dan 40 jaar had ik Guido niet meer gezien of gesproken, maar toen ik hoorde dat hij overleden was was ik toch even van slag. De herinnering aan zijn begintijd als jonge kapelaan in Runkst kwam weer boven: een verademing voor de jeugd, iemand die écht geinteresseerd was in wat hen bezighield, altijd enthousiast, overal zijn schouders onder zettend, een vat vol energie en humor. En bovenal: een fijne mens. Mijn oprechte deelneming aan de familie.

Wij bieden U onze oprechte christelijke deelneming aan bij het overlijden van Priester Guido.
Wij wensen U veel sterkte om in het verdriet, het hoopvolle te kunnen zien

Oprecht mijn christelijke deelneming bij het overlijden van Guy, onze klasgenoot in de retorica in Sint-Truiden. Wij hebben elkaar nog verschillende malen ontmoeten in mooie norbertijnpastorie in Zutendaal, waar Guy jarenlang pastoor is geweest. Wij werden er telkens goed onthaald. Vriendelijke, enthousiaste priester met een toegewijd hart. We hebben alleen maar mooie herinneringen aan hem. En die zullen met grote dankbaarheid koesteren.
innig met u allen meelevend en veel sterkte toegewenst aan de familie.
Huub GERITS, abdijstraat 1, 3271 AVERBODE.

Aan de hele familie onze christelijke deelneming.
Het bericht raakte me door de vele herinneringen die ik aan Guido heb. Hoe ouder je wordt hoe vaker de dood ons ontneemt.
Ik voel intens met jullie mee in het verlies van jullie lieve broer en heeroom.
Georges Lambrechts.

We beseffen nu meer dan ooit hoe broos en kwetsbaar het leven is.
We wensen jullie veel sterkte en steun aan elkaar in deze moeilijke periode.

Sterkte aan de familie
Denk op moeilijke momenten aan de mooie herinneringen samen met hem!

Oprechte deelneming. Veel sterkte aan de familie

Mijn innige deelneming bij het heengaan van Guido. Veel sterkte aan u allen en aan de vele mensen die hem, als priester, erg zullen missen.

Mijn innige deelneming bij het heengaan van Guido. Veel sterkte aan u allen en aan de vele mensen die hem, als priester, erg zullen missen.

Rust zacht, Guido. We koesteren de warme herinneringen aan jou, de mooie momenten op de pelgrimstochten. Dankbaar dat onze wegen mochten kruisen.
Innige deelneming aan de familie.

Mijn oprechte deelneming bij het heengaan van Guido.

Innige deelneming

Innige deelneming aan de familie. Wij hebben Guido leren kennen in onze chirotijd in Runkst. Hij was de bezieler van de jeugdwerking. We verliezen een fijn man, maar de goede herinneringen blijven. Veel sterkte.
Ann & Johan

Je kon me nooit voorbij in de vele momenten waarop we alfabetisch gerangschikt werden. Jaren zaten we naast elkaar in de vele jaren van onze opleiding. Je hebt het zelf ook niet gewenst om me nu voor te kruipen. Je glimlach, je optimisme, je sportiviteit, je Echternach enthousiasme, de manier waarop je voorging tijdens vieringen en het daarna ... het blijven fijne herinneringen. Bedankt voor alles. Een gedenkvol medeleven aan allen die achterbleven.

Bij het woord "kapelaan" hoort voor mij "Guido vanheusden". Er zijn er nog andere geweest, tijdens mijn jeugd in Runkst, maar hij was dé kapelaan. Energiek, vriendelijk, begripsvol en mild. Een man die veel betekend heeft voor zeer velen laat ons nu achter. Ik wens de familie en vrienden van onze kapelaan veel sterkte.

Er is de pijn om het gemis
En dankbaarheid om wat we kregen
En naast droefheid die blijft wegen
Zijn warme hart als erfenis
Onze oprechte deelneming

Liefste Guido een goede vriend is heengegaan maar blijft altijd in onze gedachten en gebeden.

Innige Deelneming aan de familie van Guido Vanheusden.
Wij hebben mooie herinneringen aan Guido als pastoor in Eisden Dorp, hij was een man van zijn woord en stond altijd klaar voor de jeugd en oudere mensen.Hij had de jeugd achter zich staan.Hij heeft ons ook fijne jaren bezorgd met de jaarlijkse bedevaart naar Echternach, het was een volksvriend. Wij zijn bedroefd om zijn heen gaan maar zullen hem nooit vergeten en hij blijft in onze gedachten en gebeden.

Om het met de woorden van Guido te zeggen . Miljaar ik heb het gehad hier !!
Ik zie hem thuis nog op de grond liggen om met onze hond te spelen .
Sterkte aan de familie
Het ga je goed Guido !!!

Aan de familie van priester Guido,
De levende hoop van priester Guido Vanheusden ligt in de opstanding van Jezus Christus uit de doden:
EEN LEVENDE TOEKOMST,
met eerbiedige gedachtenis!

Pagina's

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Bestel bloemen

CAPTCHA
Deze opdracht is om te testen of u een mens of robot bent.
© 2020 Mathei Uitvaartcentrum

Website door Publivisie
Cookies en privacy