Jos TIMMERS

31/07/1947 tot 12/05/2021
Rouwbrief: 

Reacties

Innige deelneming en veel sterkte bij dit grote verlies !

Mijn oprechte deelneming. Veel sterkte en steun bij mekaar.

Het directieteam van Vrij CLB Limburg leeft met u mee. We herinneren ons Jos als een gedreven collega. We wensen jullie sterkte.

Bieden hun oprechte kristelijke deelneming aan bij het heengaan van Jos
en wensen jullie veel sterkte toe.

Wij bieden aan Katrien en familie onze oprechte deelneming aan.

Mijn oprechte deelneming bij dit zwaar verlies wat jullie treft. Heel veel sterkte aan gans de familie. Ik kende Jos als directeur van CLB-Tongeren, als een heel vriendelijke en gedreven man.

De voorzitter, leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, de teamleden en kinderen van de scholen van KODB vzw leven mee met de familie en vrienden van ons gewaardeerd bestuurslid Jos. Onze innige deelnemingen bij dit droevige afscheid.

Veel sterkte gewenst bij dit moeilijke verlies.

Vee strekte voor gans de familie

Innige deelneming aan de familie. Ik kende Jos van de cultuurstad en het toneel van Beverst. We gaan u missen.

Innige deelneming.Veel sterkte aan gans de familie in deze moeilijke periode.

De lege plaats die Jos, je man, jullie Papa, Opa en familielid achterlaat zal nooit kunnen gevuld worden. Jullie zullen samen verder moeten, maar blijven onvoorwaardelijk geruggesteund door de blijvende waarden en de duizenden mooie herinneringen die Jos achterlaat en die jullie zeker door deze moeilijke tijd heen helpen.Ik wens jullie allemaal heel veel goede moed en sterkte .

Innige deelneming en veel sterkte bij het overlijden van Jos Timmers.
Chris Knockaert VCLB Limburg

Onze oprechte christelijke deelneming bij het overlijden van Jos.Ikzelf bewaar de beste herinnering aan Jos als collega en ook als mens.Gezien mijn lichamelijke conditie is het voor mij moeilijk om persoonlijk te komen groeten.Bernice,wij wensen je en uw familie veel sterkte.Hélène en Staf.

Bieden onze kristelijke deelneming aan bij het heengaan van jullie geliefde echtgenoot, papa en opa.
Wij hopen dat jullie kracht blijven putten uit de mooie herinneringen die jullie samen mochten beleven met Jos, om deze moeilijke periode door te komen.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Jos. Bernice en familie veel sterkte !

Onze innige deelneming. We wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke periode.
In gedachten zijn we bij jullie.

Oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode vanwege de bestuursleden van het Zaalcomité Sint-Jozef Bilzen.

Heel veel sterkte toegewenst bij het overlijden van jullie echtgenoot, vader, grootvader.

Mijn oprechte deelneming bij het heengaan van uw dierbare naaste Jos. Veel sterkte gewenst in deze moeilijke. Koester de vele mooie herinneringen aan hem, zodat hij verder leeft in jullie harten.

Innige deelneming
Veel sterkte aan heel de familie

Geachte familie
Mijn oprechte deelneming bij het verlies van uw dierbaar familielid Jos.
Ik heb Jos leren kennen als een integer en gedreven man die zijn morele principes hoog in het vaandel droeg. Zijn gedrevenheid en inzet voor de medemensen en meer speciaal voor de jongeren in onze samenleving sieren hem.
Moge deze herinnering aan Jos voor jullie allen een troost zijn.

Oprechte deelneming bij het overlijden van jullie echtgenoot, vader, opa Jos.
Moge de vele mooie herinneringen uit zijn leven voor jullie een troost zijn.
Vera Vanstraelen, senior VCLB Genk

Innige deelneming bij het overlijden van Jos Timmers.
Veel sterkte aan de ganse familie.

Oprechte deelneming bij het overlijden van jullie echtgenoot, vader en opa.
Dit verlies is niet in woorden uit te drukken.
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Innige deelneming en veel sterkte bij het overlijden van jos

Beste Bernice en familie, gecondoleerd en heel veel serkte toegewenst om het verlies van die supper lieve
en spontane Jos te verwerken.

Bij deze willen wij de ouders van Romina de ganse familie veel sterkte toewensen in deze zeer moeilijke tijd.

Namens de SG Sint-Jozef Bilzen Hoeselt bieden wij onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van uw echtgenoot, vader en opa. Wij zijn dankbaar voor de bijdrage die hij jarenlang leverde aan de werking van onze Scholengemeenschap. In onze herinnering blijft hij leven als een bekwaam bestuurder en een trouwe vriend. Wij wensen u allen heel veel sterkte om dit verlies een plaatsje te geven. Bedankt voor alles, Jos !!!

Onze oprechte deelneming en veel sterkte! Rita en Bart.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Jos.

Vanwege mij en mijn gezin, oprechte deelneming

Beste Bernice en familie
Onze innige deelneming en medeleven bij het heengaan van Jos. Veel sterkte toegewenst aan jullie allen. Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. Valere en Eveline Aerts- Geuns

WE LEVEN INTENS MET JULLIE MEE,
EN WENSEN JULLIE VEEL KRACHT TOE
IN DEZE DROEVIGE TIJD

Onze innige deelneming bij het overlijden van Jos. Veel sterkte voor Bernice en de kinderen. Het afscheid van een goede vriend valt altijd zwaar.......!!!

Innige deelneming

Onze oprechte innige deelneming.
Veel sterkte

Onze oprechte en innige deelneming bij het overlijden van Jos.
Veel sterkte voor Bernice en kinderen.

Mijn innige deelneming bij het heengaan van Jos.
Ik zal hem blijven herinneren als een fijne vriend.
Veel sterkte.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Jos.
Jos was jarenlang lid van onze vereniging en een aangename gezel op onze activiteiten.
We zullen hem missen.

Lieve Katrien,
geachte familie,
wij leven intens met jullie mee en wensen jullie veel kracht en sterkte toe.

Onze oprechte deelneming en medeleven bij het overlijden van Jos.
Wij wensen de familie ook veel sterkte toe.

Beste familie, onze oprechte deelneming bij het overlijden van Jos. Wij leven met u allen mee in deze droeve dagen.
Jos, vaarwel vriendelijke man.
Marie-Jose en Henri Gregoor Hensen

We bieden onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van Jos Timmers

Mijn oprechte deelneming

Onze oprechte deelneming.
Veel sterkte.

Beste Bernice, Katrien, Sofie, kinderen en familie.
Wij zijn getroffen door het overlijden van Jos. Onze oprechte deelneming. We zien mekaar nog in Bilzen of elders.

Onze oprechte deelneming aan de echtgenote en kinderen bij het heengaan van Jos.
Veel sterkte.

Innige deelneming aan familie en vrienden bij het overlijden van leeftijdsgenoot. Veel sterkte.

Innige deelneming bij het heengaan van Jos. Veel sterkte.

Innige deelneming, we zijn getroffen bij dit overlijden,veel sterkte.

Bernice, kinderen en kleinkinderen ik voel met jullie mee, bij dit pijnlijk verlies.
Jef

Wij leven mee met de ganse familie en we wensen u allen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Innige deelneming.

Onze oprechte deelneming bij het heengaan van Jos, hij was een fijne collega, begaan met het welzijn van de kinderen.Veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Onze innige deelneming en heel veel sterkte.

Onze deelneming bij het overlijden van Jos. Veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Onze oprechte deelneming en veel sterkte gewenst aan de familie.

Innige deelneming en sterkte voor de gehele familie.

Het personeel, de directies en de raad van bestuur van het CKG Molenberg wensen Katrien en de familie veel sterkte bij dit verlies. Wij hopen dat de vele mooie herinneringen de pijn kunnen verzachten.

Oprechte en innige deelneming met dit grote verlies.
Sterkte.

Onze oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Veel sterkte bij het pijnlijk verlies.

Ik kende Jos van in Borgloon, altijd fijn samengewerkt, ook veel gelachen, mooie gesprekken gehad.
Ook altijd bekommerd om alle leerlingen, eender in welke richting ze zaten.
Ik zal me hem altijd herinneren als een zeer integer en empatisch mens.
Sterkte voor de familie.

Bij deze willen we onze oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van Jos.
Woorden schieten ons eigenlijk te kort bij dit immense verlies.
Toch willen we met dit berichtje een kleine steun bieden bij het heengaan van jullie geliefde.
Veel sterkte voor de komende dagen en genegen groeten van
Georges & Ria Castro-Geuns – Hoelbeek

Innige deelneming sterkte in deze moeilijke dagen.

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Veel sterkte voor de familie, mijn innige deelneming. Veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Jos. Heel veel sterkte in deze droeve dagen.

Onze oprechte deelneming. Veel sterkte in deze droeve en moeilijke tijden.

Beste familie,
Bijna 37 jaar geleden leerde ik Jos kennen op het PMS in Tongeren en werkte ik daar gedurende 2 schooljaren met hem samen. Later werd hij mijn directeur van de afdelingen Vrij CLB Tongeren en Sint-Truiden. Ik bewaar goede herinneringen aan Jos.
Het overlijden van Jos maakt ons nu allen stil en bedroefd. Ik wens jullie allen heel veel warmte en liefde voor elkaar om samen dit verlies te dragen.

Innige deelneming bij het overlijden van Jos. We blijven de herinnering koesteren aan een fijne collega.

Onze oprechte veelbemind en veel sterkte

Onze oprechte deelneming en veel sterkte bij overlijden van Jos Timmers.

Veel sterkte aan gans de familie

Veel sterkte aan gans de familie

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij het overlijden van Jos.
Mogen jullie in deze moeilijke periode steun vinden bij mekaar.

Kostbaar zijn de herinneringen die de toekomst helpen dit verlies een plaats te geven.
Fam . Martens- Meuwissen
Coiffure Elle

Geachte familie, wij bieden u onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van Jos.
Wij wensen jullie veel sterkte en steun in deze moeilijke dagen.
Romain Vandebergh, klasgenoot Fraters Zonhoven, Lutgarde leerkracht college Borgloon

wij bieden U onze oprechte deelneming aan Veel dankbaarheid voor zijn inzet in de parochieverenigingen

Beste Sofie, beste familie, wij bieden u onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van uw lieve papa, Jos. Heel veel sterkte gewenst.

Innige deelneming en veel sterkte en moed. Koester de mooie herinneringen .

Onze innige deelneming aan de familie bij het overlijden van Jos. We zullen onze collega bestuurslid van de residentie Rodin missen.

Onze innige deelneming. Veel sterkte gewenst aan de familie in deze moeilijke periode.

Oprecht medeleven en veel sterkte om dit verlies te dragen.

Innige deelneming en oprecht medeleven bij het overlijden van Jos. Veel sterkte voor gans de familie bij het verlies van een integere figuur en minzame vader en echtgenoot.

Onze oprechte christelijke deelneming bij het overlijden van Jos. Jos was een goede collega, we waren samen PMS-directeur en later collega’s in het directieteam van VCLB-Limburg. Hij was een gedreven idealistische man met een goed gevoel voor humor. We wensen de familie veel sterkte en hopen dat de goede herinneringen het verdriet draaglijker maken.

Oprechte Deelneming.

Beste Bernice, Katrien en Sofie.
Ik wil jullie langs deze weg veel sterkte wensen bij het afscheid van jullie lieve man en papa. Ik herinner mij Jos als een zeer aangename en gedreven man voor de dingen waarmee hij bezig was. Laat de mooie herinneringen die jullie samen hebben een steun zijn in deze moeilijke dagen.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Jos, Hij was een zeer gewaardeerde medewerker in de bestuurraad van de vme Rodin

Onze innige deelneming aan Bernice, kinderen en kleinkinderen. Jos blijven wij ons herinneren als een minzame, zachte vriendelijke man. Veel sterkte.

Innige deelneming en veel sterkte aan de familie.
Koester al jullie mooie herinneringen.

Weet dat de horizon
Meer is dan de einder
En dat ver weg
Zo nabij kan zijn.
Onze oprechte deelneming.

Ik deel in uw droefheid bij het overlijden van uw echtgenoot, vader en opa Jos. Ik wens jullie toe dat dankbaarheid en mooie herinneringen de bovenhand mogen krijgen op de intense droefheid van vandaag. Veel sterkte voor de ganse familie. Jos was voor mij een heel attente PMS/CLB-collega.

Onze oprechte deelneming en veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

Onze innige deelneming voor de hele familie en heel veel sterkte. In gedachten zijn we bij jullie.

Samen college gelopen, dan in Leuven nog af en toe ontmoet, en daarna hebben wij veel te weinig contact gehad. Dat besef komt nu hard aan. Een goede mens, zoals Jos, blijft wel altijd in onze herinnering tot ook onze tijd gekomen is.
Oprechte christelijke deelneming in de droefheid van echtgenote en kinderen/kleinkinderen. Jos zal u zeker heel fijne herinneringen nalaten. Mag dat toch een troost zijn. Romain

Innige deelneming bij het verlies van uw echtgenoot, vader en grootvader. Veel sterkte in deze moeilijke dagen. Laat de mooie herinneringen een troost zijn in de toekomst.

Onze oprechte deelneming bij dit overlijden. Jos was jarenlang de CLB-begeleider voor de leerlingen in de secundaire school VIIO Handel en humaniora in Borgloon

bied aan de Geachte Familie mijn blijken van diep meeleven bij het heengaan van Jos.Als oud-leraar VIIO heb ik Jos vaak als gezellige en erg aangename gezel ervaren bij activiteiten van de bond der gepensioneerden van VIIO Tongeren.Wens de familie veel troost en sterkte,vooral in deze moeilijke dagen.

Wij bieden aan Bernice en kinderen onze oprechte, en innige deelneming aan: veel sterkte lieve mensen.

Met een dierbare herinnering aan de PMS-man die de koers van mijn leven hielp bepalen...
Mijn oprecht Medeleven

Er is de pijn om het gemis
En dankbaarheid om wat we kregen
En naast droefheid die blijft wegen
zijn warme hart als erfenis
Oprechte deelneming
Fam. Jackers en kinderen, Zonhoevestraat 92

Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de vele herinneringen. Innige deelneming en veel sterkte.

Beste Bernice,Katrien,Sofie en familie, onze oprechte deelneming bij het heengaan van Jos. Vaak hadden wij korte gesprekjes over de hoe het met ons ging, of eens knikje of korte groet, en dat zegde al genoeg, dan was alles goed. Wij zullen hem, ondanks zijn ziekte, altijd blijven herinneren als een vriendelijke en opgewekte man. Nog veel sterkte in deze moeilijke periode.

Beste familie ... langs deze weg sterkte in deze moeilijke periode . Mijn oprechte deelneming. Peters Martine

Beste familie , mogen we langs deze weg onze innige deelneming betuigen . Sterkte met het verlies. Jean en Lisa

Onze oprechte deelneming en veel sterkte, Fam.Penders Edgard

Wij bieden Bernice, kinderen en familie onze oprechte deelneming aan bij het overlijden Jos.
Moge mooie herinneringen een troost zijn in deze droeve tijd.
Veel sterkte.
Chris en Betty

Oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode, vanwege Linda en familie

Beste Katrien en familie
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van je vader.
Ik wens je heel veel sterkte tijdens deze moeilijke periode.

Katrien en familie, onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie dierbare. Veel sterkte.

Onze oprechte deelneming aan gans de familie bij het overlijden van jullie dierbare en veel sterkte in deze moeilijk tijd

Innige deelneming en veel sterkte aan gans de familie.

Onze innige deelneming, Bernice, kinderen en familie. Moge de mooie herinneringen jullie troost brengen in deze moeilijke dagen. Van harte wensen wij jullie nog veel sterkte toe.
`.

Onze oprechte deelneming. Zo verrassend en veel te vroeg ! Ik had het genoegen om iets meer dan 50 jaar geleden met Jos samen op kot te zitten in Leuven, bij de gekende kotmadam "Nella"!
Hij was een prachtig en gezellig man. Zijn smal kot werd meer dan eens gebruikt voor gezellige babbels bij de psycholoog. Het samen ontbijten in de kelder en het bakken van eieren als avond eten : we zullen het nooit vergeten.
Veel strekte bij dit te vroege heengaan, we leven met jullie mee!

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van je echtgenoot, vader, familie.
Veel sterkte in deze moeilijke periode van rouw en verdriet.
Moge alle mooie momenten een blijvende herinnering zijn aan jullie dierbare Jos.

Onze oprechte deelneming, veel sterkte gewenst.
Familie Briers en personeel

Oprechte deelneming en veel sterkte.

Veel sterkte aan de familie
Innige deelneming

Innige deelneming
Veel sterkte

Oprechte deelneming bij het overlijden van Jos.

Oprechte deelneming en veel sterkte aan gans de familie.

Bernice en familie,
Veel sterkte bij het veel te vroege heengaan van Jos.

Onze innige deelneming. Laat de mooie herinneringen een troost zijn in deze moeilijke periode. Veel sterkte!

Wij leven innig mee met het zware verlies dat U getroffen heeft.Sterkte.

Innige deelneming en veel sterkte!

Oprechte deelneming.

Beste Bernice,
De herinneringen kwamen terug toen we de brief in onze brievenbus vonden (met dank aan Valentine).
In de Zavelstraat waren we bijna buren, en hebben talrijke zomerbarbecues in jullie tuin en nieuwjaarsrecepties samen beleefd, een mooie tijd! Jos kenden we niet zo goed, maar we vonden hem een heel lieve, zachtaardige en sociaal voelende man. We hebben nog geweten dat hij ziek werd.. En nu dit afscheid.. hoe erg. Jullie hadden nog vele mooie jaren samen kunnen hebben. Hopelijk maken de vele kleinkinderen het leed wat draaglijk.. Nog veel sterkte en het allerbeste,vanwege Wim en Ingrid en kinderen

Pagina's

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Bestel bloemen

CAPTCHA
Deze opdracht is om te testen of u een mens of robot bent.
© 2021 Mathei Uitvaartcentrum

Website door Publivisie
Cookies en privacy