Madeleine 'Mado' SNELLINGS

15/01/1923 tot 19/09/2021

Reacties

Wij bieden onze innige deelneming aan bij het overlijden van "Mado", liefste mama,fiere oma, tofste moeke van jullie allemaal.
De enkele keren dat we haar hebben ontmoet was ze voor ons een fijne uitstraling van vreugde, gemoedelijkheid en vriendschap.
We hebben immer mooie verhalen over haar gehoord. We wensen de familie veel sterkte om dit verlies te verwerken. We willen ook vooral Hilde veel sterkte wensen en bewonderen voor wat ze allemaal voor mama heeft gedaan met veel opofferingen, natuurlijk omringd en gesterkt door haar familie. Neem vooral de vele mooie herinneringen mee in gedachten.
Marjan en Ludo

Innige deelneming. Wij verliezen jaar op jaar allebei onze moeders. De herinnering blijft in ons hart.
Veel sterkte voor de familie, vooral voor Hilde, die haar hele leven met haar mama heeft gedeeld.

Onze innige deelneming bij het overlijden van jullie moeder.
Wij zullen haar herinneren als een vriendelijke en moedige vrouw.
Veel sterkte.

Veel sterkte in deze moeilijke dagen. Katleen, Hendrik en familie.

Innige deelneming en veel sterkte

Innige Deelneming

In je hart, wonen mens die daar helemaal thuis zijn ... en die daar blijven wonen ook als ze er niet meer zijn...

Mijn oprechte deelneming

Oprechte deelneming

Wij wensen u alle sterkte. Verlies wordt kracht, en en eenvoud zegen.

Onze oprechte deelneming bij het verlies van jullie mama!
Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt.
Veel sterkte , wij delen in jullie verdriet.
Jan en Myriam Vandebroek.

Oprechte deelneming bij het overlijden van uw dierbare mama en oma.
Wij wensen jullie veel sterkte,
Vanwege Bert en Myriam Vossen-Box
Rechtstraat, 13 - Val-Meer

Innige Deelneming

Innige deelneming en heel veel sterkte

Onze oprecht innige deelneming bij het heengaan van uw geliefde moeder en veel sterkte toegewenst in deze dagen van rouw .

Innige deelneming aan gans de familie.

Lieve Frieda,
Mijn oprechte innige deelneming.
Ge weet hé : ook sterven verbindt
Veel sterkte aan de hele familie.
Marleen Roppe

De leden van zangkoor 'De VAL-se MEER-els' bieden aan Thérèse en haar familie hun oprechte deelneming aan bij het heengaan van hun geliefde mama en oma. Veel sterkte bij de verwerking van jullie verlies.

Mijn innige deelneming bij het heengaan van jullie mama en oma. Veel sterkte.

Geachte familie,
Wij bieden u onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van uw geliefde moeder en oma Madeleine Snellings en wensen u alle sterkte toe om dit zware verlies te kunnen verwerken. Moge de mooie herinneringen aan haar u hierbij helpen.

Treur niet om jullie geliefde mams, oma, moeke.
Maar weet dat ze nog bestaat.
Ze bestaat nog volop in jullie hart.
En weet dat ze daar nooit meer weggaat.
Veel moed voor deze moeilijke periode.

Mijn oprechte deelneming.Veel sterkte.

Mijn deelneming bij het overlijden van jullie moeder en grootmoeder.

Wij leven oprecht mee met het verdriet van Frieda en haar familie
Liliane en Jean Paul, lid van Lokwentiores.

Oprechte deelneming bij dit afscheid van uw mama, moeke en oma, veel sterkte

Wij bieden jullie ons oprecht medeleven aan.
Mama was een sterke dame en goed ondersteund door haar kinderen<.
Wij blijven mama herinneren , als de echtgenote van mijn meester Brepoels.
Ons oprecht medeleven.
Willy en Gerda Martens Bree

Ontzettend veel sterkte in deze moeilijke tijd. Koester de herinneringen, zo is ze altijd bij jullie.

Betuigen hun oprecht christelijke deelneming aan de getroffen familie.

Oprecte en innige deelneming. Veel sterkte !!!

Mijn oprecht christelijke deelneming bij het heengaan van uw moeder en grootmoeder.
Ik zal mij haar herinneren als een zeer geëngageerde vrouw.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van uw Moeser

Namens Ludwina Tresinie, Kevin Houben en Jannicke Claesen, Erwin Vankerkhoven en Ine Claesen, Jean-Pierre Claesen en Lutgarde Tresinie wensen we de ganse familie liefdevol te condoleren bij het overlijden van " Mado". Bewaar de mooie herinneringen in jullie harten. Innige deelneming en veel sterkte gewenst aan iedereen.

Onze oprechte deelneming en veel sterkte

Mijn oprecht meeleven bij het afscheid van jullie geliefde mama en oma. Na een rijk gevuld en lang leven resten er zovele mooie herinneringen
Mogen ze jullie tot troost zijn. Van harte

Geachte familie,
het verlies van een moeder, groot- en overgrootmoeder, zelfs op gezegende leeftijd, is een zeer droevige gebeurtenis. Moge de mooie herinneringen het verdriet verzachten.
Van harte, jeanpierre en Suzanne

Onze oprechte deelneming en veel sterkte gewenst aan iedereen.

Innige deelneming en veel sterkte toegewenst.

Onze deelneming en veel sterkte bij de verwerking van het overlijden van Mado. Een hoge leeftijd met vele mooie herinneringen om te koesteren.
Van harte

Wij betuigen onze innig medeleven. Wees getroost door de vele mooie herinneringen die je zult bewaren en koesteren.

Innige deelneming aan de familie.Vanwege Jan en Anafe.

Innige deelneming bij het droevige nieuws van het overlijden van jullie mama.
Mogen de vele mooie momenten met haar voor een beetje troost zorgen in deze droevige tijd!

heel veel sterkte aan Frieda en familie Brepoels; innige deelneming, Wilma en Jean Voncken-Daerden, Bilzen

Groot is jullie verdriet, beperkt onze woorden. We hopen dat jullie troost mogen vinden en wensen u sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.
Berno en Regina.

Met oprechte deelneming.
Moge goede herinneringen het verlies en de pijn verzachten.
Veel sterkte nu en voor de komende tijd.

Heel veel sterkte aan iedereen die Mado zal missen

Onze oprechte deelneming en veel sterke aan de familie.

Onze innige deelneming bij het verlies van jullie mama.

Onze oprechte deelneming bij het verlies van uw mama, oma, moeke, familielid.
Dat de véle mooie herinneringen aan haar, voor U allen, een troost en een steun mogen zijn.
Véél sterkte.

innige deelname bij het verlies van uw dierbare we leven met u mee en wensen aan de ganse familie veel sterkte toe

Thérèse, en familie, onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie moeder en veel sterkte aan de ganse familie

Innige deelneming in uw diepe rouw nu bij het heengaan van uw geliefde moeder en veel sterkte en steun gewenst van elkaar de komende dagen!

Innige deelneming bij het verlies van jullie moeder en oma.
Veel sterkte aan de familie!

Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij het verlies van jullie lieve moeder en grootmoeder.

Innige deelneming bij het overlijden van je moeder en sterkte voor de ganse familie.

wij bieden u onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van jullie geliefde moeder en veel sterkte

Er is de pijn om het gemis
En dankbaarheid om wat we kregen
En naast droefheid die blijft wegen
haar warme hart als erfenis
Oprechte deelneming bij het overlijden van jullie lieve moeder en grootmoeder
Jef Jackers-Boelen en kinderen
Zonhoevestraat 92
Bilzen

Oprechte deelneming bij het verlies van moeder.

Beste familie, wij wensen u veel sterkte bij het verlies van uw lieve moeder. Laat de mooie herinneringen aan haar u helpen bij het verwerken van dit grote verdriet.

Wij leven met jullie mee, bieden u onze innige deelneming aan en wensen jullie veel sterkte bij het heengaan van jullie
lieve mama, oma en moeke mevrouw Madeleine Brepoels - Snellings

Onze oprechte deelneming bij het verlies van jullie lieve moeder.
Laurent en Nadine
Sint-Bertiliastraat 16
3740 Rosmeer-Bilzen

Innige Deelneming bij het overlijden van jullie moeder,oma en veel sterkte aan de ganse familie

Mijn oprechte deelneming. Veel sterkte voor heel de familie.

Veel sterkte.

Innige deelneming bij het overlijden van jullie moeder.

Met onze innige deelneming bij het overlijden van jullie moeder en grootmoeder.
Wij bidden om troost en sterkte.

Oprechte deelneming bij het overlijden van jullie mama, grootmoeder en overgrootmoeder. Veel sterkte toegewenst.

Beste familie,

Bij het heengaan van u dierbare moeder, schoonmoeder en grootmoeder voelen wij diep met jullie mee
en bieden onze oprechte deelneming aan.
Veel sterkte en troost in de moeilijke tijden die nog komen gaan.
Blijf de mooie herinneringen in gedachte aan haar bewaren.

Fam: Mardaga Meesters.

Frieda,
Ons oprecht medeleven aan u en uw familie.
Ik hoop dat jullie kracht putten uit de mooie herinneringen.
Een dikke knuffel van Nand.

Veel sterkte gewenst bij het heengaan van jullie moeder en grootmoeder.
Michelle en Luk

Onze innige deelneming bij het overlijden van jullie mama en grootmoeder. We herinneren ons haar als een zorgzame vrouw met zachte en vriendelijke persoonlijkheid die kon koken als geen ander.
Ilse en Jeroom

Onze innige deelneming, veel sterkte in deze droevige tijden.

Innige deelneming en veel sterkte aan de familie.
Joseph en Godelieve Jermei-Geladi

Ik bied aan Frieda en de familie mijn christelijk medeleven aan bij het heengaan van Madeleine.
Mocht zij aan het einde van de tunnel het "Grote Licht" en de "Eeuwige Liefde" ontmoeten zodat zij rusten kan in vrede.
Voor de kinderen en de familie wens ik veel steun en troost bij elkaar.
Verre familiale groeten. Cecilia, moeder van Luc Dereere
Sint Sebastiaansstraat 77 8800 Roeselare

Onze oprechte deelneming bij het heengaan van Mado Snellings en dit namens de kinderen van Albert Konings-Vandersmissen van Kortessem;wij waarderen de attenties die Mado jarenlang uitte bij de gebeurtenissen die in onze familietak plaatsvonden; voor deze betrokkenheid zij wij haar dankbaar en bewaren wij haar in onze gedachten. Wij wensen de familie
veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Mado.
Veel sterkte gewenst

Oprechte deelneming

Innige deelneming bij het overlijden van jullie moeder.

Onze oprechte deelneming. Veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Veel sterkte met met het overlijden van jullie moeder

Langs deze weg innige deelneming en voor de ganse familie veel sterkte met de verwerking van het overlijden van jullie moeder.

Innige deelneming en veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bied aan Frieda en familie innige deelneming aan. Moge de mooie herinnering de plaats innemen van verdriet bij het afscheid. Veel sterkte gewenst.

Onze oprechte deelneming aan gans de familie en veel sterkte in deze droeve dagen.

Onze oprechte deelneming

Wij bieden Frieda en haar famille onze innige deelneming aan en wensen de allen heel veel sterkte toe.

Onze oprechte deelneming aan heel de familie en veel sterkte gewenst bij het overlijden van jullie moeder.

Onze innige deelneming bij het overlijden van Madeleine. Veel moed, sterkte toegewenst!

Gecondoleerd en veel sterkte aan gans de familie !

Mijn oprechte deelneming aan de familie. Ik ben pas vandaag op de hoogte gebracht van het overlijden van Mado.

OP RECHTE DEELNEMIMING

Onze oprechte deelneming en veel sterke aan de ganse familie.

Dat de herinneringen aan de goede en mooie momenten jullie de kracht mag geven om haar levend te houden voor jullie, de kinderen en kleinkinderen.

Mijn oprecht medeleven in uw droefheid bij het heengaan van uw knappe en kranige moeder. Ik zal aan Mado steeds een allerbeste herinnering bewaren - van toen zij bij tant Trinette en nonk Toine kwam, met haar mooie gezin .
Veel sterkte voor U allen - want niets in het leven is moeilijker dan afscheid nemen, van iemand die jou lief is.

Ik heb het heengaan van jullie moeder vandaag (10 oktober) pas vernomen van mama (Thijs Gerda) in Bilzen. Zij had het overlijdensbericht gekregen van mijn broer die de krant heeft.
Onze oprechte deelneming bij het heengaan van jullie geliefde moeder, grootmoeder en moeke.
Sterkte voor jullie allen en koester de mooie momenten die jullie met haar hebben gehad.

Ïnnige deelneming en heel veel sterkte aan de familie

Pagina's

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Bestel bloemen

CAPTCHA
Deze opdracht is om te testen of u een mens of robot bent.
© 2021 Mathei Uitvaartcentrum

Website door Publivisie
Cookies en privacy