Uitvaartzorg

Voorzorg

Voorafregeling

 

Als iemand overlijdt, moeten er op korte termijn belangrijke beslissingen genomen worden. In een voorafregeling legt u uw eigen wensen vast mbt uw uitvaart, waardoor u uw nabestaanden allerlei moeilijke keuzes bespaart.

U kan een afspraak met ons maken om alle mogelijkheden te bespreken. Dit is geheel vrijblijvend.

 

Laatste wilsbeschikking

 

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige, schriftelijke verklaring waarin u uw voorkeur noteert voor begraven of cremeren en het ritueel van de uitvaartplechtigheid bekendmaakt. De verklaring wordt door u ondertekend en gedateerd.

U kunt deze verklaring afleggen door een formulier in te dienen bij de gemeenteadministratie van uw woonplaats.

Niemand kan zich tegen deze beschikking verzetten. U kunt de beschikking op elk gewenst moment wijzigen.

 

 

Zorg

Wat te doen bij overlijden?

 

Indien u met een overlijden geconfronteerd wordt dient u eerst een dokter te verwittigen.

De dokter stelt het overlijden vast en stelt de nodige documenten op. Hierna kan u ons contacteren en vanaf dan nemen wij zoveel mogelijk praktische regelingen van u over. Wij brengen de overledene over naar ons funerarium (indien gewenst) en maken met u een afspraak om de uitvaart verder te bespreken. (vastleggen van kerk, crematorium, koffietafel,… opmaak rouwdrukwerk, keuze maken van kist, urne, bloemen,…)

© 2022 Mathei Uitvaartcentrum

Website door Publivisie
Cookies en privacy